Dent'art Studio

Menu
Dent'art
Studio

Fogszabályozás

Színfalak mögött

Kreativitás, szorgalom, kitartás – három olyan fogalom, mely különböző arányban de mindig szerepet játszott az életpályám alakulásában. Szerencsésnek vallom magam, mert a gyermekkorom történései és azok a közösségek, amelyekben felnőttem – úgy a családi-, középiskolai környezet, mint a teniszklub – a legjobb dolgokra tanítottak meg, melyek ahhoz kellettek, hogy a később választott hivatásom egy időben lehessen munka, szórakozás, pihenés, szenvedély, vagy akár a legnehezebb kihívás.

Már a gimnazista éveim elején eldőlt, hogy a fogorvosi pálya lesz az, amiért a kötelező honvédségi kitérő után is emilfeletti áldozatot leszek képes hozni. A budapesti Semmelweis Egyetem padjaiban érett meg végérvényesen az a korábbi elhatározás, hogy azt a szakterületet választom, ahol a legmagasabb szinten igényeltetik a kreativitás, szorgalom és kitartás elegye. Fogszabályozó tanulóéveimet a Heim Pál Gyermekkórház Fogszabályozási és Állcsont-orthopaediai Osztályán töltöttem, mely az ország akkori legnevesebb képző- és ellátóhelye volt. Ezzel párhuzamosan, a feleségemmel közösen folytatott magánrendelésem gyorsan megtanított arra, hogy a kórházi védőháló nélküli környezetben sokkal magasabban helyezkedik el a szakmai-szolgáltatói követelményszint, melynek megfelelni csak élethosszig tartó képzéssel lehet. Az időközben megszerzett három szakvizsga mellett elkezdtem PhD tanulmányaimat, mely során végérvényesen megfertőződtem az új felkutatása iránti vággyal. A tudományos előmenetel velejárója volt az egyre nagyobb részvételem a szakmai és klinikai oktatásban, így vállaltam el a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán a Fogszabályozási és Gyermekfogászati Tanszékvezetői pozíciót. A nyolc évig tartó időszak során a csapatépítés, magas szintű szakorvosképzés, curriculum létrehozás, több tárgy meghirdetése, folyamatos elméleti- és gyakorlati oktatása mellett, a fokozatszerzés ellenére is háttérbe szorult a kutatói munka mely az Egyetemre csábított. Ennek beteljesedése a három évvel ezelőtt – a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Klinikáján – alakult és irányításom alatt működő Craniofacialis Centrumban van folyamatban. Itt az ország legmagasabb szintű klinikai hátterű ajak- és szájpadhasadékos-, valamint orthognath ellátása mellett a szakorvosképzésért és PhD kutatások irányításáért is felelek. Ezzel egy időben az Általános Orvostudományi Kar fogszabályozási szakirányának Grémiumvezetőjeként, a Nemzeti Vizsgabizottság megbízásából ötödik éve az egyetlen vidéki szakvizsgabizottság elnöki tisztségét is betöltöm.

Az egyetemi karrier ellenére a szakmai fejlődés fontosságába vetett hitem sarkalt a tudás átadása mellett annak folyamatos gyarapítására is. A világ rengeteg pontján fordultam meg előadóként és sokszor hallgatóként. A látóterünk szélesítése nem csak a civil hétköznapjaink feladata, hanem szakmai előmenetelünk záloga is. Feleségemmel ebben a szellemiségben bővítjük általános ismereteinket, utazunk a legkülönfélébb módon a legkülönfélébb helyekre, toljuk ki határainkat a legkíméletlenebb teljesítményekben és sportokban, valamint fejlesztjük folyamatosan szaktudásunk tárgyi és elméleti alapjait.